usługi kampusowe - portal użytkownika
2019-04-24 15:49

Problemy z połączeniami RDP2018-11-09 17:49:43
Wraz z pojawieniem się aktualizacji do Windowsa (m.in. KB 4093492) na systemy Microsoft Windows 10 pojawiają się problemy z połączeniem RDP do maszyn wirtualnych i aplikacji. Rozwiązaniem jest wpisanie odpowiedniego klucza do rejestru systemu.

Proszę skopiować i wykonać następujące polecenie w wierszu poleceń lub Powershell (uruchomić z uprawnieniami administratora):

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters" /v "AllowEncryptionOracle" /d "2" /t REG_DWORD /f

Po wprowadzeniu zmian w rejestrze proszę zrestartować system.
powrót

Proszę czekać ...